Tranh phòng làm việc

Tranh phòng làm việc

(Showing 1 – 24 products of 25 products)

Show:

Bộ tranh bình hoa sen đất Amia 1086

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia 1086
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Chất liệu: in ép gỗ MDF, mặt tranh được phủ lụa tránh bay màu.
 • Kích thước: tổng kích thước bộ tranh là 90x150cm
 • Xuất xứ: được sản xuất trực tiếp tại Amia.

Bộ tranh bình hoa sen vàng giả 3D Amia 1889

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia 1889
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Chất liệu: in ép gỗ MDF, mặt tranh phủ lụa tránh bay màu.
 • Kích thước: 40x60cm x3 tấm. Ngoài ra có thể làm kích thước theo yêu cầu.
 • Xuất xứ: Siêu thị tranh Amia.

Bộ tranh mã đáo thành công Amia 1794

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia 1794
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Chất liệu: in ép gỗ MDF, mặt tranh được phủ lụa tránh bay màu.
 • Kích thước: Tổng bộ tranh có kích thước 90x150cm. Khách hàng cũng có thể đặt làm với kích thước theo yêu cầu để phù hợp hơn với không gian.
 • Xuất xứ: Được sản xuất trực tiếp tại xưởng Amia.

Bộ tranh mã đáo thành công phi trên sông Amia 1415

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia 1415
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Chất liệu: in ép gỗ MDF, mặt tranh được phù lụa tránh bay màu.
 • Kích thước: Bộ tranh có tổng kích thước 5 tấm là 90x150cm. Ngoài ra, nếu thích tranh 1 tấm hay 3 tấm bạn hoàn toàn có thể đặt làm theo yêu cầu.
 • Xuất xứ: Siêu thị tranh Amia.

Bộ tranh phong cảnh biển ghép bộ Amia 1851

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia 1851
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Kích thước:  90x150cm tổng 5 tấm. Quý khách có thể đặt làm khổ lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy thuộc vào không gian trang trí của gia đình.
 • Chất liệu: in ép gỗ MDF, mặt tranh phủ lụa tránh bay màu.
 • Xuất xứ: được sản xuất trực tiếp tại xưởng Amia.

Bộ tranh sơn thủy hữu tình ghép 5 tấm Amia 1442

Highlights:
 • Tình trạng: mới 100%
 • Kích thước:Tổng kích thước bộ tranh là 90x150cm. Khách hàng cũng có thể đặt làm kích thước theo yêu cầu.
 • Chất liệu: in ép gỗ MDF, mặt tranh được phủ lụa tránh bay màu.
 • xuất xứ: Siêu thị tranh Amia.
 • Mã sản phẩm: Amia 1442

Bộ tranh sơn thuỷ hữu tình ghép 5 tấm Amia 1819

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia 1819
 • Tình trạng: mới 100%
 • Chất liệu: in ép gỗ MDF, mặt tranh được phủ lụa tránh bay màu.
 • Kích thước: tổng kích thước bộ ghép 5 tấm là 90x150cm. Ngoài ra, có thể đặt làm kích thước theo yêu cầu để phù hợp với không gian.
 • Xuất xứ: được sản xuất tại xưởng Amia.

Bộ tranh thuận buồm xuôi gió ra khơi Amia 1873

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia 1873
 • Tình trạng: Mới 100%.
 • Chất liệu: in ép gỗ MDF, mặt tranh được phủ lụa tránh bay màu.
 • Kích thước: Tổng kích thước 5 tấm ghép: 90x150cm. Ngoài ra, quý khách hàng có thể đặt kích thước theo yêu cầu, tranh 1 tấm hay 3 tầm tuỳ sở thích.
 • Xuất xứ: Được sản xuất trực tiếp tại Amia.

Bộ tranh thuyền vàng ghép bộ đẹp Amia 1613

Highlights:
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Kích thước: tổng bộ tranh 5 tấm kích thước 90x150cm. Khách hàng có thể đặt làm theo kích thước yêu cầu riêng.
 • Chất liệu: in ép gỗ MDF mặt tranh được phủ lụa tránh bay màu.
 • Xuất xứ: Amia
 • Mã sản phẩm: Amia 1613

Bộ tranh treo tường thuận buồm xuôi gió ghép bộ 5 tấm Amia 330

Highlights:
 • Tình trạng: Mới 100%.
 • Chất liệu: in ép gỗ MDF, mặt tranh được phủ lụa tránh bay màu.
 • Kích thước: kích thước tổng 5 tấm là 90x150cm. ( Ngoài ra, có thể đặt làm theo yêu cầu).
 • Mã tranh: Amia 330
 • Xuất xứ: Siêu thị tranh Amia.

Bộ tranh tứ quý in vải canvas Amia 1989

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia 1989
 • Tình trạng: mới 100%
 • Chất liệu: in vải canvas
 • Kích thước: 30x80cm x4 tấm ( chưa tính khung). Khách hàng có thể đặt làm kích thước theo yêu cầu để phù hợp với không gian.
 • Xuất xứ: Được sản xuất trực tiếp tại xưởng Amia.

Tranh Bác Hồ đang ngồi làm việc trên ghế mây

Highlights:
 • Mã sản phẩm: tranh bác hồ ngồi ghế mây
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Kích thước: 60x80cm ( chưa tính khung)
 • chất liệu: in ép gỗ MDF, mặt tranh phủ lụa tránh bay màu.
 • Xuất xứ: Amia.

Tranh bộ sơn thuỷ hữu tình Amia 1954

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia 1954
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Kích thước: Tổng bộ tranh kích thước 90x150cm. Khách hàng cũng có thể đặt làm với kích thước theo yêu cầu.
 • Chất liệu: In ép gỗ MDF, mặt tranh có phủ lụa để tránh bay màu.
 • Xuất xứ: Được sản xuất trực tiếp tại xưởng Amia.

Tranh hoa đào nở ở Tây Bắc Amia TSD 624

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia TSD 624
 • Tình trạng: mới 100%
 • Kích thước: 80x150cm ( chưa khung). Khách hàng có thể đặt vẽ với kích thước theo yêu cầu.
 • Chất liệu: vẽ sơn dầu.
 • Xuất xứ: Được vẽ bởi hoạ sĩ của Amia.

Tranh thuận buồm xuôi gió 1 tấm khổ lớn Amia 1674

Highlights:
 • Mã tranh: Amia 1674
 • Kích thước: 80x150cm chưa tính khung.
 • Chất liệu: in ép gỗ MDF, mặt tranh được phủ lụa tránh bay màu.
 • Xuất xứ: được sản xuất trực tiếp tại xưởng Amia.
 • Tình trạng: Mới 100%

Tranh thuỷ mặc sơn thuỷ hữu tình Amia 2101

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia 2101
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Chất liệu : in ép gỗ MDF, mặt tranh phủ lụa tránh bay màu, hoặc in vải canvas đều được.
 • Kích thước: 1m2x2m. Ngoài ra, quý khách hàng có thể đặt làm kích thước theo yêu cầu để phù hợp với không gian.
 • Xuất xứ: được sản xuất tại xưởng Amia.

Tranh vẽ sơn dầu cá chép hoa sen hoa đào Amia TSD 542

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia TSD 542
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Chất liệu: vẽ sơn dầu
 • Kích thước: 80x150cm ( chưa tính khung). Khách hàng có thể đặt vẽ với kích thước theo yêu cầu để phù hợp với không gian.
 • Xuất xứ: được vẽ 100% bởi hoạ sĩ Amia.

Tranh vẽ sơn dầu chim công hoa mẫu đơn sang trọng

Highlights:
 • Mã sản phẩm: chim công hoa mẫu đơn.
 • Tình trạng: mới 100%
 • Kích thước: 80x150cm ( chưa khung). Khách hàng có thể đặt làm kích thước theo yêu cầu để phù hợp với không gian.
 • Chất liệu: vẽ sơn dầu.
 • Xuất xứ: vẽ bởi hoạ sĩ giàu kinh nghiệm của Amia.

Tranh vẽ sơn dầu hoa mẫu đơn phú quý Amia TSD 629

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia TSD 629
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Chất liệu: vẽ sơn dầu.
 • Kích thước: 80x150cm ( chưa khung). Khách hàng có thể đặt làm kích thước theo yêu cầu.
 • Xuất xứ: được vẽ 100% bởi hoạ sĩ của Amia.

Tranh vẽ sơn dầu hoa mẫu đơn sang trọng Amia TSD 444

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia TSD 444
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Chất liệu: vẽ sơn dầu.
 • Kích thước: 80x150cm ( chưa tính khung) Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể đặt làm kích thước theo yêu cầu để phù hợp với không gian.
 • Xuất xứ: được vẽ bởi hoạ sĩ của Amia.

Tranh vẽ sơn dầu phố cổ đẹp Amia TSD 371

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia TSD 371
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Chất liệu: vẽ sơn dầu.
 • Kích thước: 80x150cm ( chưa tính khung). Khách hàng có thể đặt vẽ với kích thước theo yêu cầu.
 • Xuất xứ: được vẽ bởi hoạ sĩ Amia.

Tranh vẽ sơn dầu phố cổ hà nội Amia TSD 307

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia TSD 307
 • Tình trạng: mới 100%
 • Chất liệu: vẽ sơn dầu.
 • Kích thước: 80x150cm ( chưa tính khung). Quý khách hàng có thể đặt vẽ kích thước cho phù hợp với không gian.
 • Xuất xứ: được vẽ hoàn toàn bởi hoạ sĩ của Amia.

Tranh vẽ sơn dầu ruộng bậc thang Amia TSD 548

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia TSD 548
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Kích thước: 90x180cm( chưa tính khung). Khách hàng có thể đặt làm kích thước theo yêu cầu.
 • Chất liệu: Vẽ sơn dầu.
 • Xuất xứ: được vẽ bởi hoạ sĩ của Amia.

Tranh vẽ sơn dầu sơn thuỷ hữu tình Amia TSD 384

Highlights:
 • Mã sản phẩm: Amia TSD 384
 • Tình trạng: mới 100%
 • Chất liệu: vẽ sơn dầu.
 • Kích thước: 80x150cm ( chưa tính khung). Khách hàng có thể đặt vẽ theo yêu cầu.
 • Xuất xứ: Siêu thị tranh Amia.
1 2
Scroll To Top
Close
Close
Shop
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping